Projects and contracts

  • BIA17/18 - "Estudi de la influència del medi ambient a les característiques diferencials del pebre coent mallorquí", 2019-2020. Main researcher: Susana Simal Florindo. Projectes d'investigació aplicada en Agricultura, Ramaderia i Pesca del FOGAIBA. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balesars (FOGAIBA).. Project.